Ansökan om återbetalning/kvittning av tillgodohavande (kundfaktura).

  1. 1. Återbetalning/kvittning av tillgodohavande (kundfaktura)
  2. 2. GDPR
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Det är kunden som har ett tillgodohavande som ska logga in och signera med sin e-legitimation eller underteckna blanketten för återbetalning/kvittning av tillgodohavande (kundfaktura). Undantag är för ett dödsbo, då görs detta av fullmaktsinnehavaren.