Jag vill bli tolk

  1. 1. Jag vill bli tolk
  2. 2. Erfarenhet
  3. 3. Övrigt
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Hur hanteras dina personuppgifter?

Varje gång du är i kontakt med socialtjänsten och vården registreras uppgifter om dig.

Uppgifterna behövs för att kunna hantera ditt ärende och för att vård och omsorgen ska bli bra,

trygg och säker. Uppgifterna får bara användas av dem som har behörighet till det. Du kan läsa mer

om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.gislaved.se/gdpr