Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Viktigt att veta innan du skickar in din anmälan

 

För att få kompostera matavfall behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare eller en behållare för bokashi. Dessutom krävs att du sköter komposten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du ska ha tillräckligt utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick