Ansökan om insatser enligt LSS

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Ansökan avser
  • 2. Ansöker om
  • 3. Bifoga underlag
  • 4. Personuppgifter sökande eller ombud
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Information om e-tjänsten

Denna e-tjänst vänder sig till de som ansöker om insatser enligt LSS. Lag om stöd och

service till vissa funktionshindrade.

 

BankID

Du loggar in med Mobilt BankID för att verifiera att du är den du utger dig för att vara

men även för att Gislaveds kommun ska kunna hjälpa dig i ditt ärende.

 

Signering

Är ni två vårdnadshavare som ska signera ansökan?

  • Vårdnadshavare 1: signera ansökan med Bank-ID
  • Vårdnadshavare 2: får ett meddelande till lämnad e-postadress med information hur ni ska signera ansökan med Bank-ID

 

Ansöker du för egen del, är ställföreträdare eller ensam vårdnadshavare

  • Signera ansökan med Bank-ID

 

När du signerat får du ett automatiskt svar över e-post.

 

Behandling av personuppgifter

För att hantera ditt ärende behöver Gislaveds kommun lagra och behandla dina personuppgifter

enligt GDPR.  Genom att använda denna e-tjänst godkänner du databehandling enligt GDPR. 

Det finns mer information om att läsa här GDPR.

 

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. Ring Kontaktcenter på telefonnummer

0371-810 00 för mer information.

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick