Ansökan om insatser enligt LSS

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Ansökan avser
  • 2. Ansöker om
  • 3. Bifoga underlag
  • 4. Personuppgifter sökande eller ombud
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Information om e-tjänsten

Denna e-tjänst vänder sig till de som ansöker om insatser enligt LSS. Lag om stöd och

service till vissa funktionshindrade.

 

BankID

Du loggar in med Mobilt Bank-ID för att verifiera att du är den du utger dig för att vara

men även för att Gislaveds kommun ska kunna hjälpa dig i ditt ärende.
 

Behandling av personuppgifter

För att hantera ditt ärende behöver Gislaveds kommun lagra och behandla dina personuppgifter

enligt GDPR.  Genom att använda denna e-tjänst godkänner du databehandling enligt GDPR. 

Det finns mer information om att läsa här GDPR.

 

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. Ring Kontaktcenter på telefonnummer

0371-810 00 för mer information.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick