Ansök om stadigvarande serveringstillstånd

Viktigt att tänka på när du använder våra e-tjänster

 

Om du behöver gå tillbaka ett steg i e-tjänsten - använd alltid den röda knappen

Gå tillbaka längst ner på sidan. Klicka INTE dig bakåt uppe i webbläsaren, då

kommer du att förlora all inmatad information och får börja om.

 

BankID

Du loggar in med Mobilt Bank-ID för att verifiera att du är den du utger dig för att

vara men även för att Gislaveds kommun kunna hjälpa dig i ditt ärende.

 

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. Kontakta kontaktcenter

på telefonnummer 0371-810 00 för mer information hur du ska gå tillväga istället.

 

Behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

 

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem

som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. De personuppgifter vi

behandlar om dig delas med de myndigheter som vi har skyldighet att informera enligt lag,

till exempel Skatteverket och SCB.

 

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i

enlighet med plan- och bygglagen.

 

Lagringstid

Dina uppgifter kan komma att sparas för evig tid, om det finns ett syfte med att ha

kvar informationen.

 

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter på sidan Hantering av personuppgifter.

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till Gislaveds

kommuns dataskyddsombud, och i andra hand till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du lämnar klagomål.

 

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo

kommunen@gislaved.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick