Orosanmälan för barn

  1. 1. Lämnade uppgifter
  2. 2. Kontaktuppgifter, ej anonym
  3. 3. Kontaktuppgifter 14:1 SoL
  4. 4. Barnet/vårdnadshavare
  5. 5. Vad Har hänt
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg.

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

 

Socialtjänsten i Gislaved läser och handlägger regelbundet alla inkomna ärenden under arbetstid

Helgfri Måndag-Fredag 8. 00-16.00

(8-12 dag före röd dag )

Om du gör en anmälan utanför vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande vardag. Det är viktigt att du istället då vänder dig till socialjouren via 112 om det är akut.