Ansökan om vård- och omsorgsinsatser

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Ansökan avser
 • 2. Ansöker om
 • 3. Personuppgifter sökande eller ombud
 • 4. Signera
 • 5. Skicka in

Information

Med denna e-tjänst kan du ansökan om vård- och omsorgsinsatser för personer med behov av vård- och omsorgsinsatser.  

 

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. Kontakta kontaktcenter på telefonnummer 0371-810 00

för mer information hur du ska gå tillväga istället.

 

Behandling av personuppgifter för E-tjänsten ansökan om vård- och omsorgsinsatser

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

 

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning ska kunna utföras.

Lagringstid

 • 5 år efter sista dokumentation.

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter på sidan Hantering av personuppgifter.

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till Gislaveds kommuns dataskyddsombud,

och i andra hand till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

för mer information om hur du lämnar klagomål.

 

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

kommunen@gislaved.se

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick