Inkomstförfrågan

Viktigt att tänka på när du använder våra e-tjänster

 

Om du behöver gå tillbaka ett steg i e-tjänsten - använd alltid den röda knappen Gå tillbaka längst ner på sidan.

Klicka INTE dig bakåt uppe i webbläsaren, då kommer du att förlora all inmatad information och får börja om.

 

Inkomstförfrågan 2024

 

När du får stöd/hjälp från socialförvaltningen tas en avgift ut. Hur mycket du betalar i

avgift beror på hur mycket hjälp du får och hur hög inkomst du har. Du är själv skyldig att

informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift.

Om de ändrade förhållandena avser hel månad ska det nya avgiftsbeslutet gälla från och

med den månad som ändringen inträffade.

För gifta och registrerade partner som ej lever åtskilda läggs inkomster ihop och delas

lika. Fyll därför i bådas inkomster.

 

Om du väljer att inte lämna in din inkomstförfrågan kommer du att debiteras enligt taxa.

 

Avgiften omprövas varje år.

 

När din avgift är beräknad får du ett avgiftsbeslut hemskickat, där du kan kontrollera dina

uppgifter och se vilka avgifter du fått. Om du har synpunkter eller frågor angående

avgiften, ta gärna kontakt med avgiftshandläggaren via kommunens kontaktcenter

0371-81000.

 

Du har tre veckor på dig att överklaga detta beslut. Avgiften kan även överklagas till

Förvaltningrätten i Jönköping.

 

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som registreras i samband med avgifter behandlas av förvaltningen för att

vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Uppgifterna får bara användas av dem som har

behörighet till det.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter på:

 

www.gislaved.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-rattssakerhet-och-personuppgifter/soci

alforvaltningens-behandling-av-personuppgifter.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick