Nybesök - e-tjänst ekonomiskt bistånd - för dig som ansöker för första gången

Denna e-tjänst har 21 steg
 • 1. Information om ekonomiskt bistånd
 • 2. Underlag till ekonomiskt bistånd sökande
 • 3. Aktuell situation
 • 4. Boende
 • 5. Barn
 • 6. Hushållets ekonomiska situation
 • 7. Inkomst 1 månad tillbaka
 • 8. Inkomst 2 månader tillbaka
 • 9. Inkomst 3 månader tillbaka
 • 10. Utgifter innevarande månad
 • 11. Utgifter 1 månad tillbaka
 • 12. Utgifter 2 månader tillbaka
 • 13. Utgifter 3 månader tillbaka
 • 14. Tillgångar och skulder
 • 15. Bankkonton
 • 16. Kompletterande uppgifter
 • 17. Bifoga handlingar
 • 18. Försäkran
 • 19. Förhandsgranska
 • 20. Signera
 • 21. Skicka in

 Information om e-ansökan

 

I den här e-tjänsten kan du som inte tidigare har ansökt om ekonomiskt bistånd i Gislaveds kommun göra en ansökan.

 

Du loggar in och signerar din ansökan med Mobilt Bank-ID. Är ni två som söker tillsammans så ska ni båda signera ansökan med Mobilt Bank-ID.

OBS! Bank-ID krävs för att kunna använda e-tjänsten. Du som har skyddad identitet skall inte använda e-tjänsten. Kontakta din handläggare för mer information.

 

Gislaveds kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Mer information om hur Gislaveds kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR

 

Förklaring och navigering i e-tjänsten

 

På de flesta valen som går att gör finns det hjälptexter i e-tjänsten som förklarar vad som avses med frågorna. Om svarsfältet markeras kommer en hjälptext upp enligt nedanstående exempel.

 

 

En del frågor måste besvaras och de är märkta med en stjärna i högersidan. Om inte ett val görs och man försöker gå vidare kommer rubriken över frågan att markeras röd och det går inte att komma vidare i e-tjänsten förrän ett val har gjorts.

 

 

För att ta sig framåt eller bakåt i e-tjänsten används nedanstående kontroller Bakåt och Framåt. Du kan när som helst backa tillbaka om du upptäcker att något skall ändras eller läggas till.

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick