Begäran av registerutdrag

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen.

Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt

information om behandlingarna.

 

Observera att registerutdrag endast ger information om vilka personuppgifter som finns registrerade.

Om ni vill ta del av handlingar i sin helhet så som en journal, ska en begäran om allmän handling

göras och då får du kontakta respektive förvaltning via e-post eller telefon. 

 

Är du registrerad har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifterna har eller håller på att behandlas, 

och i så fall få tillgång till dessa. Detta gäller förutsatt att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

 

Det kan till exempel vara en uppgift om att du finns med:

  • i ett datasystem som skolan använder.
  • i ekonomisystemet om du sökt bygglov.
  • i rekryteringssystemet om du sökt arbete inom kommunen. 

 

Registerutdraget lämnas ut högst 30 dagar efter att din förfrågan inkom. Denna tid kan förlängas med

ytterligare 60 dagar om begäran är komplicerad eller om antalet begäran som hanteras är stort.

 

Skyddad identitet
Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda denna e-tjänst.

Ta då istället kontakt med kommunen på annat sätt.

 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

 

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av

informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder

för handläggning av ditt ärende.

 

 

Rättslig grund för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet

 

Lagringstid

1 år

 

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter på sidan Hantering av personuppgifter.

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till Gislaveds kommuns 

dataskyddsombud, och i andra hand till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du lämnar klagomål.

 

Kontaktperson

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@gislaved.se

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick