Viktig information till anmälare
Socialtjänsten i Gislaved läser och handlägger regelbundet alla inkomna ärenden under arbetstid Helgfri Måndag-Fredag 8. 00-16.00 (8-12 dag före röd dag )
Om du gör en anmälan utanför vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande vardag. Det är viktigt att du istället då vänder dig till socialjouren via 112 om det är akut.
Praktiskt om tjänsten
Använd knapparna "nästa" och "föregående" när du flyttar dig i tjänsten.
Av säkerhetsskäl får du ingen egen kopia av din anmälan i din bekräftelse. Behöver du spara informationen gör du det i samband med förhandsgranskningen.
Uppgiftslämnare
Jag som lämnar uppgifterna :
Om du lämnar några personuppgifter i anmälan behandlar Gislaveds kommun personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. I Gislaveds kommun hanteras olika personuppgifter med stöd av olika lagliga grunder. Personuppgifter lagras säkert och i enlighet med GDPR och de lagras endast så länge som det är relevant.
Anmälarens uppgifter
E-post
Anmälarens uppgifter
Personal anställd inom verksamheter som berör barn och ungdomar omfattas av anmälninngsplikt enligt 14 Kap 1§ Socialtjänstlagen (2001;453). Det innebär att personal ska anmäla till socialnämnden om denne får kännedom eller misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.
*E-post
Om återkoppling enl. 14 kap 1b SoL Önskas, ring 0371-81880
Anmälan från Polis
Bifoga anmälan nedan
Uppgifter om Barnet/vårdnadshavare
Nedan kan du uppge information till din anmälan. Du behöver bara uppge den informationen du känner till, till exempel om du inte vet personnummer på barnet, behöver inte den rutan fyllas i. För att kunna hantera din anmälan måste vi kunna identifiera vilket barn din anmälan handlar om. Med mer information blir det lättare för oss att hjälpa.
Barnet/ den unges uppgifter - fyll i de uppgifter du känner till, tryck "lägg till barn" om din anmälan gäller flera barn.
Förälder/ Vårdnadshavares uppgifter - fyll i de uppgifter du känner till och tryck "lägg till vårnadshavare" om du känner till fler.
Vet barnet att du gjort en orosanmälan?
Vet vårdnadshavaren att du gjort en orosanmälan?
Tror du att tolk behövs i kontakten med föräldrarna?
Tror du att tolk behövs i kontakten med barnet?
Vad har hänt
Beskriv så tydligt du kan varför du är orolig. - Vad är det som gör att du anmäler just nu? - Hur länge har du varit orolig? - Beskriv gärna om du vet något som fungerar bra i barnets situation.