1. Anmälan
  2. Övrig information
  3. Vittnen
  4. Skicka in
Personuppgifter
Uppgifter om blivande maka/make
E-post
För att vigsel ska kunna bokas och genomföras måste ni ha en hindersprövning och intyg om vigsel. Denna måste lämnas till kommunen senast fem dagar innan vigsel. Tänk på detta när ni önskar datum. Dessa intyg beställs hos skattemyndigheten.
Vi vill vigas i kommunhuset
Vi vill vigas på annan plats
Vi vill att ceremonin hålls på engelska
Ceremonin ska genomföras med hjälp av tolk
Vi vill växla ringar
Vi vill har intyg på engelska
Vi kommer att byta till gemensamt efternamn
Vigseln måste bevittnas av två personer som fyllt femton år- Om vigseln sker på kommunkontoret under kontorstid kan kommunkontorets personal ställa upp som vittnen. Kryssa i så fall i rutan nedan. Har ni egna vittnen, fyll i deras uppgifter nedan
Vittne nr 1
Vittne nr 2