Uppgift om kommunanställdas löner är en allmän handling och du har möjlighet att ta del av dem via en beställning av lönelista. Gislaveds kommun lämnar inte ut dessa uppgifter digitalt, utan du kan hämta en beställd lönelista i receptionen på kommunhuset alternativt kan vi skicka den via post.
E-post
Förvaltning
Ska visstidsanställdas löner vara med på listan ?
Kostnad
En lönelista upp till och med 9 sidor är kostnadsfri. Från sida 10 tar vi ut en avgift på 60 kr och varje sida därutöver 6 kr/st, enligt kommunens fastställda taxa.