1. Beställning av kartprodukt för bygglov
  2. Beställarens kontaktuppgifter (Privatperson)
  3. Beställarens kontaktuppgifter (Företag)
  4. Kvitto
Ange privatperson och/eller företag
Här anger du information om den fastighet som beställningen avser samt vad ärendet gäller. Utifrån dessa uppgifter producerar vi en karta som är anpassad för ärendet enligt våra riktlinjer.
Beställarens kontaktuppgifter: (du som beställer kartan och som betalar för materialet)
E-post (fylls i om du önskar kartan i pdf-format)
Alternativ leveransadress för materialet: (fylls endast i om materialet ska skickas direkt till exempelvis arkitekt eller byggfirma. Lämnas denna ruta tom skickas materialet till beställaren)
Beställarens kontaktuppgifter: (du som beställer kartan och som betalar för materialet)
E-post (fylls i om du önskar kartan i pdf-format)
Alternativ leveransadress för materialet: (fylls endast i om materialet ska skickas direkt till exempelvis arkitekt eller byggfirma. Lämnas denna ruta tom skickas materialet till beställaren)
E-post